Wednesday, 17 July 2019 | Login

Latest News

ખારું કશું ન હોય તો…

Monday, 04 July 2011 19:45 Written by
ખારું કશું ન હોય તો ખાઈ બતાવ તું,ખારું જ બધું હોય તો બીજું બનાવ તું. અજવાળું નથી ઓરડે, બિલ ભર્યું…
કુદરતી કોક-સ્ટુડીયો - 1.0 out of 5 based on 1 vote

કુદરતી કોક-સ્ટુડીયો

Sunday, 03 July 2011 17:07 Written by
ડાળે કોયલને બેસાડીનેપીપળો કોરસમાં ગાય છે. મંદ મંદ પવન લહેરાય,અને વાંસળી સંભળાય છે. ડાળ પરના પાંદડા સળવળે,અને અનોખો તાલ સર્જાય…

Popular News

હે જગત્રાતા વિશ્વ-વિધાતા હે સુખ-શાંતિ-નિકેતન હે ! પ્રેમ કે સિંધો…
પરોઢિયે નિત ઊઠીને લેવું ઇશ્વરનામ, દાતણ કરી નાહયા પછી કરવા…
જે ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને, તેતણો ખરખરો ફોક કરવો; આપણો…

morpinch1